3D电影网

3D电影网 >> 欧美剧 >> 魂归故里[第二季全]

魂归故里[第二季全]

-=下载链接=-

【译    名】: 魂归故里/回魂/时间错归人
【原    名】: Les.Revenants
【年    代】: 2012
【国    家】: 法国
【类    别】: 惊悚
【语    言】: 法语
【字    幕】: 深影字幕组 中法双语
【海       报 】:Tergiversate
【撰       文】: 哼哈大豆 SN 地球happy
【首    播】: 2012年11月26日
【电  视  台】: Canal +
【集    数】: 预计 8 集
【片    长】: 平均 52 分钟
【导    演】:Fabrice Gobert Frédéric Mermoud
【编    剧】:Fabrice Gobert  Caroline Benjo
【演    员】:
Anne Consigny : Claire
Clotilde Hesme: Adèle
Céline Sallette : Julie
Pierre Perrier : Simon
Guillaume Gouix : Serge
Frédéric Pierrot: Jérôme
Constance Dollé : Séverine
Grégory Gadebois : Tony
Ana Girardot : Lucy
Jean-François Sivadier : Pierre
Alix Poisson : Laure
Jenna Thiam : Léna
Samir Guesmi : Thomas
Yara Pilartz : Camille
Swann Nambotin : Victor
Jérôme Kircher : le prêtre
Carole Franck : Melle Payet
【简    介】:
在一个被巨大水坝俯视的山城里,一天,几个不同年纪,来自不同地方的迷途之人寻找各自回家的路。
他们并没有意识到的是:他们已死去多年,却没有变老,也没有人等待他们的归来。
他们尝试着回到本应属于自己的生活。渐渐的,他们发现自己并不是唯一的回归者,他们的回归正对这个世界的秩序造成越来越大的干扰。或者说,这不过是一场更大动荡的序幕?


【下载地址】

第二季
=========================以下为HDTV-720P转MP4普清版=============================
魂归故里.Les.Revenants.S02E01.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (256.87 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E02.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (297.19 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E03.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (272.97 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E04.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (283.21 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E05.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (265.06 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E06.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (264.57 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E07.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (287.68 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E08.HDTVrip.x264.双语字幕-深影字幕组.mp4 (330.77 MB)
=========================以下为HDTV-720P转MKV高清版=============================
魂归故里.Les.Revenants.S02E01.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (615.87 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E02.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (713.18 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E03.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (654.54 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E04.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (679.29 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E05.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (636.4 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E06.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (635.07 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E07.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (689.78 MB)
魂归故里.Les.Revenants.S02E08.576p.HDTV.AC3.x264.双语字幕-深影字幕组.mkv (792.61 MB)

第一季
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里01.mp4
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里02.mp4
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里03.mp4
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里04.mp4
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里05.mp4
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里06.mkv
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里07.mkv
ftp://6:6@ftp2.kan66.com:4169/【更多美剧请去www.dy131.com】魂归故里08.mkv

<
加载中